◄I The rating system

MBA


Schedule - Last Modified: 3/3/2016 12:58:57 PM

Magistracy


Innovation Management IM117 - Last Modified: 5/17/2018 5:37:18 PM
Управление логистическими системами Мв1-117УЛС - Last Modified: 4/10/2018 2:06:57 PM
Innovation Management IM116 - Last Modified: 4/4/2018 2:09:43 PM
Innovation Management IMZ116 - Last Modified: 3/16/2018 1:33:51 PM
Innovation Management IMZ117 - Last Modified: 5/18/2018 4:17:41 PM
Banking business management MB 16 УББ - Last Modified: 11/30/2017 10:35:13 AM
Banking business management MB 17 UBB - Last Modified: 5/2/2018 5:51:22 PM
Управление логистическими системами Мз-116УЛС - Last Modified: 2/19/2018 4:33:22 PM
Управление логистическими системами Мз1-117УЛС - Last Modified: 4/10/2018 2:07:27 PM
Управление логистическими системами Мв1-116УЛС - Last Modified: 4/10/2018 2:08:10 PM
Финансовый менеджмент Мз-117 Фм - Last Modified: 9/26/2017 1:50:26 PM
Финансовый менеджмент Мз-116 Фм - Last Modified: 5/19/2017 1:55:27 PM
Финансовый менеджмент Мв-117 Фм - Last Modified: 12/11/2017 10:42:14 AM
Финансовый менеджмент Мв-116 Фм - Last Modified: 1/27/2018 12:19:19 PM

BBA


1 курс (БА) - Last Modified: 5/25/2018 12:42:51 PM
1 курс (БА) обучение на англ.языке - Last Modified: 6/18/2018 10:24:35 AM
2 курс (БА) 611-612 - Last Modified: 6/6/2018 1:32:51 PM
2 курс (БА) 613-614 - Last Modified: 6/11/2018 2:39:29 PM
2 курс (БА) обучение на англ.языке - Last Modified: 5/25/2018 12:34:30 PM
3 курс (БА) обучение на англ.языке - Last Modified: 5/17/2018 4:15:14 PM
3 курс (БА) - Last Modified: 6/5/2018 9:20:43 AM
4 курс (БА) обучение на англ.яз. - Last Modified: 3/1/2018 4:17:33 PM
4 курс (БА) - Last Modified: 4/11/2018 9:24:31 AM
1 курс (УИР) - Last Modified: 5/25/2018 12:27:17 PM
2 курс (УИР) - Last Modified: 6/7/2018 2:28:09 PM
3 курс (УИР) - Last Modified: 6/6/2018 11:35:36 AM
4 курс (УИР) - Last Modified: 3/1/2018 4:11:11 PM
1 курс (Логистика) - Last Modified: 6/19/2018 1:22:29 PM
2 курс (Логистика) - Last Modified: 5/25/2018 10:57:10 AM
3 курс (Логистика) - Last Modified: 6/4/2018 2:07:10 PM
4 курс (Логистика) - Last Modified: 3/1/2018 4:11:00 PM
1 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 5/14/2018 2:40:41 PM
2 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 3/2/2018 11:17:39 AM
3 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 3/29/2018 4:19:28 PM
4 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 3/12/2018 4:02:21 PM
5 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 2/26/2018 11:40:47 AM
1 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 5/7/2018 1:24:32 PM
2 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 4/25/2018 3:41:22 PM
3 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 3/29/2018 4:17:33 PM
4 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 5/21/2018 1:05:42 PM
5 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 2/26/2018 12:31:00 PM
1 курс заочное второе (БА) - Last Modified: 5/15/2018 4:33:39 PM
2 курс заочное второе (БА) - Last Modified: 5/28/2018 4:27:54 PM
3 курс заочное второе (БА) - Last Modified: 2/26/2018 11:41:23 AM
1 курс заочное второе (Логистика) - Last Modified: 6/8/2018 11:29:24 AM
2 курс заочное второе (Логистика) - Last Modified: 3/30/2018 11:31:18 AM
3 курс заочное второе (Логистика) - Last Modified: 2/26/2018 1:05:37 PM
1 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 5/7/2018 1:24:32 PM
2 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 4/13/2018 9:16:12 AM
3 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 3/5/2018 12:43:15 PM
4 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 3/27/2017 1:09:57 PM
5 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 2/26/2018 12:50:08 PM
1 курс заочное второе (УИР) - Last Modified: 6/8/2018 11:28:19 AM
2 курс заочное второе (УИР) - Last Modified: 2/8/2018 2:17:17 PM
5 курс заочное первое (ФК Орша) - Last Modified: 3/5/2018 2:30:58 PM
График образовательного процесса - Last Modified: 9/6/2017 12:07:54 PM
Расписание дня заочника - Last Modified: 4/11/2018 2:27:53 PM

Logistics retraining


Пв 1-17 Лог - Last Modified: 5/28/2018 4:06:05 PM
Пз1-17 Лог - Last Modified: 3/29/2018 3:36:03 PM

Finance retraining


Пв1-17-1 - Last Modified: 11/9/2017 4:41:22 PM
Пв1-16-1 - Last Modified: 11/9/2017 4:42:15 PM
Пз1-16-1 - Last Modified: 5/19/2017 2:16:56 PM

Modern English


Пв1-17 ИЯ - Last Modified: 11/9/2017 5:10:47 PM
Пв1-16 ИЯ - Last Modified: 11/9/2017 5:11:09 PM
Пв2-16 ИЯ - Last Modified: 11/9/2017 5:11:00 PM