◄I The rating system

MBA


Schedule - Last Modified: 3/3/2016 12:58:57 PM

Magistracy


Innovation Management IM117 - Last Modified: 3/14/2018 1:34:46 PM
Управление логистическими системами Мв1-117УЛС - Last Modified: 3/14/2018 2:17:47 PM
Innovation Management IM116 - Last Modified: 3/7/2018 3:16:22 PM
Innovation Management IMZ116 - Last Modified: 3/16/2018 1:33:51 PM
Innovation Management IMZ117 - Last Modified: 3/16/2018 1:31:57 PM
Banking business management MB 16 УББ - Last Modified: 11/30/2017 10:35:13 AM
Banking business management MB 17 UBB - Last Modified: 3/15/2018 10:44:30 AM
Управление логистическими системами Мз-116УЛС - Last Modified: 2/19/2018 4:33:22 PM
Управление логистическими системами Мз1-117УЛС - Last Modified: 11/3/2017 2:38:25 PM
Управление логистическими системами Мв1-116УЛС - Last Modified: 3/14/2018 2:18:42 PM
Финансовый менеджмент Мз-117 Фм - Last Modified: 9/26/2017 1:50:26 PM
Финансовый менеджмент Мз-116 Фм - Last Modified: 5/19/2017 1:55:27 PM
Финансовый менеджмент Мв-117 Фм - Last Modified: 12/11/2017 10:42:14 AM
Финансовый менеджмент Мв-116 Фм - Last Modified: 1/27/2018 12:19:19 PM

BBA


1 курс (БА) - Last Modified: 3/1/2018 4:10:20 PM
1 курс (БА) обучение на англ.языке - Last Modified: 3/14/2018 3:48:53 PM
2 курс (БА) 611-612 - Last Modified: 3/16/2018 3:33:56 PM
2 курс (БА) 613-614 - Last Modified: 3/12/2018 11:46:37 AM
2 курс (БА) обучение на англ.языке - Last Modified: 3/13/2018 2:05:53 PM
3 курс (БА) обучение на англ.языке - Last Modified: 3/12/2018 11:21:08 AM
3 курс (БА) - Last Modified: 3/1/2018 4:10:47 PM
4 курс (БА) обучение на англ.яз. - Last Modified: 3/1/2018 4:17:33 PM
4 курс (БА) - Last Modified: 3/15/2018 10:42:44 AM
1 курс (УИР) - Last Modified: 3/1/2018 4:09:22 PM
2 курс (УИР) - Last Modified: 3/1/2018 4:09:49 PM
3 курс (УИР) - Last Modified: 3/15/2018 2:02:29 PM
4 курс (УИР) - Last Modified: 3/1/2018 4:11:11 PM
1 курс (Логистика) - Last Modified: 3/16/2018 3:46:12 PM
2 курс (Логистика) - Last Modified: 3/14/2018 11:53:48 AM
3 курс (Логистика) - Last Modified: 3/1/2018 4:13:35 PM
4 курс (Логистика) - Last Modified: 3/1/2018 4:11:00 PM
1 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 1/4/2018 10:34:00 AM
2 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 3/2/2018 11:17:39 AM
3 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 3/16/2018 11:12:14 AM
4 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 3/12/2018 4:02:21 PM
5 курс заочное первое (БА) - Last Modified: 2/26/2018 11:40:47 AM
1 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 12/5/2017 12:24:28 PM
2 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 3/5/2018 12:51:02 PM
3 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 3/16/2018 12:42:52 PM
4 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 3/3/2018 12:12:22 PM
5 курс заочное первое (Логистика) - Last Modified: 2/26/2018 12:31:00 PM
1 курс заочное второе (БА) - Last Modified: 12/20/2017 2:09:21 PM
2 курс заочное второе (БА) - Last Modified: 2/26/2018 5:05:14 PM
3 курс заочное второе (БА) - Last Modified: 2/26/2018 11:41:23 AM
1 курс заочное второе (Логистика) - Last Modified: 12/18/2017 12:54:51 PM
2 курс заочное второе (Логистика) - Last Modified: 2/13/2018 11:14:53 AM
3 курс заочное второе (Логистика) - Last Modified: 2/26/2018 1:05:37 PM
1 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 11/30/2017 2:10:52 PM
2 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 2/27/2018 12:32:06 PM
3 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 3/5/2018 12:43:15 PM
4 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 3/27/2017 1:09:57 PM
5 курс заочное первое (УИР) - Last Modified: 2/26/2018 12:50:08 PM
1 курс заочное второе (УИР) - Last Modified: 12/4/2017 12:10:58 PM
2 курс заочное второе (УИР) - Last Modified: 2/8/2018 2:17:17 PM
5 курс заочное первое (ФК Орша) - Last Modified: 3/5/2018 2:30:58 PM
График образовательного процесса - Last Modified: 9/6/2017 12:07:54 PM
Расписание дня заочника - Last Modified: 3/2/2018 12:52:38 PM

Logistics retraining


Пз 1-16 Лог - Last Modified: 2/26/2018 11:38:11 AM
Пв 1-17 Лог - Last Modified: 3/12/2018 11:41:30 AM
Пз1-17 Лог - Last Modified: 11/23/2017 6:33:39 PM

Finance retraining


Пв1-17-1 - Last Modified: 11/9/2017 4:41:22 PM
Пв1-16-1 - Last Modified: 11/9/2017 4:42:15 PM
Пз1-16-1 - Last Modified: 5/19/2017 2:16:56 PM

Modern English


Пв1-17 ИЯ - Last Modified: 11/9/2017 5:10:47 PM
Пв1-16 ИЯ - Last Modified: 11/9/2017 5:11:09 PM
Пв2-16 ИЯ - Last Modified: 11/9/2017 5:11:00 PM